prev next

Spelenderwijs leren met beer Kiki

Wat is er voor kinderen leuker dan te leren praten, lezen en bewegen van een knuffelbeer? Dat is het idee achter Kiki; een uniek veelzijdig en voorschools educatieprogramma.

De beer Kiki leert de kinderen bij een gastouder spelenderwijs praten, lezen, bewegen en meer. Kiki woont bij ons thuis en beleeft samen met de kinderen allerlei avonturen. Binnen Kiki werken we met maandelijks nieuwe thema’s.

Thema’s

Ieder thema begint met een inleiding. Samen met de kinderen wordt het huisje van de beer in het thema ingericht. Daarna volgen er leuke, uitdagende activiteiten zoals knutselen, themaspelletjes en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden. Kiki is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Door een periode op allerlei manieren met een thema bezig te zijn, wordt het onderwerp uitgediept en krijgen de begrippen meer betekenis voor de kinderen. Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft centraal staan. Er zal altijd ruimte zijn om kansen te grijpen!

http://www.kiki-s.nl/

De ontwikkelingsgebieden die centraal staan bij Kansen in Kinderen zijn:

1. Motorische ontwikkeling

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

3. Spraak- en taalontwikkeling

4. Rekenprikkels

Overzicht Thema’s 2019

 • januari - Winter
 • februari - Sprookjes
 • Maart - Rupsen en vlinders
 • April - Lente / Pasen
 • Mei - Kinderliedjes
 • Juni - Onder water
 • Juli/augustus - Zomer
 • September - Vormen en kleuren
 • Oktober - Herfst
 • November - Sinterklaas
 • December - Kerst

Ik vraag van ieder kind een ordner/multomap waar ik alle knutsels in bewaar. Deze map mag u als ouder altijd inzien. De activiteiten vanuit het programma Kiki worden door mij aangevuld. Sommige activiteiten voer ik niet uit, andere pas ik wat aan of ik verzin er zelf nieuwe dingen bij. Ik kijk een beetje naar wat de behoeftes van de kinderen zijn.

Observaties

Iedere 5 maanden wordt de ontwikkeling van de kinderen geobserveerd, zodat er vroegtijdig bekeken kan worden op welke gebieden uw kind extra gestimuleerd kan worden. Jaarlijks voeren wij een observatie/evaluatiegesprek over de ontwikkeling van uw kind. Met uiteindelijk als uw kind 4 jaar is een mooi overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Met eventueel een overdrachtsverslag voor de basisschool.