Voordelen gastouderopvang

Voordelen gastouderopvang

Per dag zijn er 5 kinderen aanwezig die allemaal op vaste dagen komen. De kinderen komen steeds dezelfde vriendjes of vriendinnetjes tegen. Dit geeft een vertrouwd gevoel. Door de verticale samenstelling van de groep (0-4 jaar) kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan sommige kinderen kan een kind zich een beetje optrekken, anderzijds leert het zich beheersen in contact met jongere kinderen. De grote kinderen houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms is dat ook omgekeerd.    

1.   De groep is vergelijkbaar met een gezinssituatie.

2.   Het kind kan naar eigen behoefte spelen met leeftijdgenootjes, maar ook met oudere en/of jongere kinderen omgaan.

3.   Omdat niet alle kinderen hetzelfde ritme hebben (van slapen, eten, etc.) is er meer tijd om de kinderen individuele aandacht te geven.

4.   De kleinere kinderen nemen gedragsregels, zoals handen wassen en opruimen, over van de grotere kinderen.

5.   Ook zien kleinere kinderen dat de oudere kinderen geen luier meer dragen en gebruikmaken van het toilet. Dit stimuleert veel kinderen in hun zindelijkheidstraining.

6.   Gastouderopvang stimuleert ook de taalontwikkeling. De kleintjes horen het praten en zingen van de oudere kinderen en proberen al mee te doen. Hiervoor heb ik een opleiding VE gevolgd.

7.   Voor de ‘grotere’ kinderen is het fijn om af en toe weer eens ‘klein’ te kunnen zijn.  

8.   De kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken en spelen met speelgoed of spelletjes waar ze eigenlijk nog te klein voor zijn. Dit vormt voor veel kinderen een grote uitdaging.

9.   De oudere peuter leert rekening te houden met kleinere kinderen binnen de groep.

10. Kinderen die van kleins af aan bij mij komen zijn niet altijd de jongste in de groep. Het is ook een periode de middelste en de oudste.       

11. Het ontlasten van opa, oma of andere familieleden die niet (meer) in staat zijn om de kinderen op te vangen.  

12. Gebruik maken van vaste uren die u nodig heeft en niet de verplichte 11 uur van een kinderdagverblijf.   

13. Opvang op maat, rekening houdend met uw wensen en/of verwachtingen.

14. Professionele, kleinschalige opvang met controles door GGD.

15. Recht op kinderopvangtoeslag.